bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 55 verš 23

Uvrz na Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý.