bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 55 verš 3

Pozoruj a vyslyš mne, neboť naříkám v úpění svém, a kormoutím se,