bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 56 verš 11

Jáť budu Boha chváliti z slova, Hospodina oslavovati budu z slova jeho.