bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 56 verš 12

V Boha doufám, nebudu se báti, aby mi co učiniti mohl člověk.