bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 56 verš 14

Nebo jsi vytrhl z smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, tak abych stále chodil před Bohem v světle živých.