bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 56 verš 3

Sehltiti mne usilují na každý den moji nepřátelé; jistě žeť jest mnoho válčících proti mně, ó Nejvyšší.