bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 56 verš 5

Boha chváliti budu z slova jeho, v Boha doufati budu, aniž se budu báti, aby mi co mohlo učiniti tělo.