bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 56 verš 8

Za nešlechetnost-liž zniknou pomsty? V prchlivosti, ó Bože, smeceš lidi ty.