bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 56 verš 9

Ty má utíkání v počtu máš, schovej slzy mé do láhvice své, a což bys jich v počtu neměl?