bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 57 verš 10

Slaviti tě budu mezi lidmi, Pane, žalmy prozpěvovati tobě budu mezi národy.