bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 57 verš 11

Nebo veliké jest až k nebi milosrdenství tvé, a až k nejvyšším oblakům pravda tvá.