bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 57 verš 3

Volati budu k Bohu nejvyššímu, k Bohu silnému, kterýž dokonává za mne.