bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 57 verš 6

Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá.