bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 58 verš 10

Prvé než lidé pocítí trní jejich a bodláku, hned za živa zapálením jako vichřicí zachváceni budou.