bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 58 verš 11

I bude se veseliti spravedlivý, když uzří pomstu, nohy své umyje ve krvi bezbožníka.