bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 58 verš 12

Ano dí každý: V pravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě, žeť jest Bůh soudce na zemi.