bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 58 verš 2

Právě-liž vy, ó shromáždění, spravedlnost vypovídáte? Upřímě-liž soudy činíte, vy synové lidští?