bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 58 verš 4

Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od života matky, mluvíce lež.