bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 58 verš 8

Nechť se rozplynou jako voda, a zmizejí; ať jsou jako ten, kterýž napíná luk, jehož však střely se lámí,