bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 58 verš 9

Jako hlemejžď, kterýž tratí se a mizí, jako nedochůdče ženy, ješto nespatřilo slunce.