bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 59 verš 10

Když on moc provozuje, na tebe pozor míti budu, nebo ty, Bože, jsi hrad můj vysoký.