bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 59 verš 12

Nezbijej jich, aby nezapomněl lid můj, ale zmítej jimi mocí svou, a sházej je, pavézo naše, ó Pane.