bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 59 verš 15

I nechažť se pak zase navracejí k večerou, štěkají jako psi, a běhají okolo města.