bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 59 verš 2

Vytrhni mne od nepřátel mých, Bože můj; před těmi, kteříž povstávají proti mně, bezpečna mne učiň.