bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 1

Přednímu kantoru na neginot, k nízkému zpěvu, žalm Davidův.