bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 10

Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu mou, Hospodin modlitbu mou přijal.