bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 11

Nechažť se zastydí a předěsí zřejmě všickni nepřátelé moji, nechažť jsou zpět obráceni a rychle zahanbeni.