bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 2

Hospodine, netresci mne v hněvě svém, ani v prchlivosti své kárej mne.