bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 3

Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.