bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 4

Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až dokavad?