bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 5

Navratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi pro milosrdenství své.