bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 6 verš 8

Sškvrkla se zámutkem tvář má, sstarala se příčinou všech nepřátel mých.