bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 61 verš 3

Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne.