bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 61 verš 4

Nebo jsi býval mé útočiště, a pevná věže před tváří nepřítele.