bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 61 verš 6

Ty jsi zajisté, Bože, vyslyšel žádosti mé, dal jsi dědictví bojícím se jména tvého.