bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 61 verš 8

Ať bydlí na věky před tváří Boží; milosrdenství a pravdu nastroj, ať ho ostříhají.