bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 61 verš 9

A tak žalmy zpívati budu jménu tvému na věky, a sliby své plniti budu den po dni.