bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 63 verš 1

Žalm Davidův, když byl na poušti Judské.