bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 63 verš 10

Pročež ti, kteříž hledají pádu duše mé, sami vejdou do největší hlubokosti země.