bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 63 verš 12

Král pak veseliti se bude v Bohu, i každý, kdož skrze něho přisahá, chlubiti se bude; nebo ústa mluvících lež zacpána budou.