bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 63 verš 4

(Neboť jest lepší milosrdenství tvé, nežli život), aby tě chválili rtové moji,