bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 63 verš 5

A tak abych tobě dobrořečil, pokudž jsem živ, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých.