bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 63 verš 6

Jako tukem a sádlem sytila by se tu duše má, a s radostným rtů prozpěvováním chválila by tě ústa má.