bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 63 verš 7

Jistě žeť na tě pamětliv jsem i na ložci svém, každého bdění nočního přemýšlím o tobě.