bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 63 verš 9

Přilnula duše má k tobě, pravice tvá zdržuje mne.