bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 64 verš 1

Přednímu z kantorů, žalm Davidův.