bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 64 verš 2

Slyš, ó Bože, hlas můj, když naříkám, před hrůzou nepřítele ostříhej života mého.