bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 64 verš 3

Skrej mne před úklady zlostníků, před zbouřením těch, kteříž páší nepravost,