bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 64 verš 9

A ku pádu je přivede vlastní jazyk jejich; vzdálí se jich každý, kdož by je viděl.