bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 65 verš 1

Přednímu z kantorů žalm, Davidova píseň.